หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง
ULTIMHEAT สวิทช์ความดัน และวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
หากเอกสารเหล่านี้ยังไม่มีใน 4 ภาษาสามารถส่งอีเมล์ขอคำแปลที่คุณต้องการได้ที่ info@ultimheat.com

Existing languages Pictures English Title French Title Chinese Title Thai Title File Size
Pressure switches Pressostats 压力开关 สวิทช์แรงดัน 70 KB
Air switches
Positive Pressure switches
Vacuum pressure switches
Differential pressure switches
Télécommandes pneumatiques
Pressostats positifs
Vacuostats
Pressostats différentiels
空气开关
正压力开关
真空压力开关
差压开关
สวิทช์อากาศ, ปรับความดัน, สูญญากาศ และสวิทช์ความดัน 2.7 MB
Air switches Télecommandes pneumatiques 空气开关 สวิทช์อากาศ 2.6 MB
Pressure switches Pressostats 压力开关 สวิทช์ความดัน 6.6 MB
Accessories products for Pressure switches Produits Accessoires pour pressostats 压力开关配件产品 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิทช์ความดัน 700 KB
Air button Bouton poussoir pneumatique 空气按钮 ปุ่มอากาศ 460 KB*ULTIMHEAT ® is a registered trademark