หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง
ULTIMHEAT ฮีทเตอร์พื้นผิวความร้อน, ฮีทเตอร์ความร้อนยืดหยุ่น, เครื่องติดตามความร้อน สายไฟฮีทเตอร์
หากเอกสารเหล่านี้ยังไม่มีใน 4 ภาษาสามารถส่งอีเมล์ขอคำแปลที่คุณต้องการได้ที่ info@ultimheat.com

Existing languages Pictures English Title French Title Chinese Title Thai Title File Size
Surface heating Réchauffeurs de surface 表面发热 องค์ประกอบพื้นผิวความร้อน 60 KB
Pails, Drums, and Bulk Containers Heating Solutions Solutions de chauffage pour fûts, tonneaux et conteneurs 桶,鼓和散装容器加热解决方案 เครื่องทำความร้อนสำหรับปี๊บ, ถังขนาดเล็ก, ถังและบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 3.4 MB
Flexible Jacket Drum Heaters Jacquettes chauffantes pour fûts 柔软护套鼓面加热器 เครื่องทำความร้อนสำหรับถังแบบแจ็คเก็ตยืดหยุ่นได้ 249 KB
Flexible Jacket Heaters for 1000 liters IBC Jacquette chauffante pour cubitainer de 1000 litres 1000升IBC柔软护套加热器 เครื่องทำความร้อนแบบแจ็คเก็ตยืดหยุ่นได้สำหรับถัง IBC 1000 ลิตร 246 KB
Carboy and bucket jacket heater Manteau chauffant pour bonbonne et seau 玻璃瓶和水桶护套加热器 เครื่องทำความร้อนแบบแจ็คเก็ตสำหรับขวดแก้วและถังขนาดเล็ก 470 KB
Flexible Jacket pail Heaters Jacquettes chauffantes pour bidons 柔软护套桶加热器 เครื่องทำความร้อนแบบแจ็คเก็ตยืดหยุ่นได้สำหรับถังขนาดเล็ก 211 KB
Anti Freeze Band Heaters Rubans chauffants antigel 防冻带状加热器 แถบทำความร้อนป้องกันการแช่แข็ง 288 KB
Flexible Rectangular Silicone Heaters Résistances chauffantes souples rectangulaires en silicone 柔软矩形硅胶加热器 แผ่นทำความร้อน 250 KB
Silicone Band Drum Heaters Ceintures chauffantes pour fûts 硅胶带状鼓面加热器 แถบซิลิโคนให้ความร้อนแก่ถัง 159 KB
Band Heater Rubans chauffants 带状加热器 แถบทำความร้อน 482 KB
Heating elements, air heaters, radiant heaters*ULTIMHEAT ® is a registered trademark