หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง
ULTIMHEAT เทอร์โมแสตทรับรองการระเบิด
หากเอกสารเหล่านี้ยังไม่มีใน 4 ภาษาสามารถส่งอีเมล์ขอคำแปลที่คุณต้องการได้ที่ info@ultimheat.com

Existing languages Pictures English Title French Title Chinese Title Thai Title File Size
Room thermostat for industrial premises with EX d IIc T6 explosion proof micro switch, IP65 metallic housing Thermostat d'ambiance à micro rupteur antidéflagrant EX d IIC T6 pour locaux industriels, boitier métallique IP65 室内温控器,工业用途,EX d IIc T6防爆微型开关,IP65金属外壳 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีไมโครสวิทช์กันระเบิด EX d IIc T6
หุ้มด้วยเมทัลลิค IP65
231 KB
Industrial bulb and capillary thermostat, ATEX Ex d IIC T6 micro switch, tube mount with springs, IP65 metallic housing Thermostat industriel à bulbe et capillaire, microrupteur ATEX Ex d IIC T6, sous boitier IP65 métallique , fixation par ressort pour montage sur tube 工业球管和毛细管,ATEX Ex d IIC T6 微动开关,带弹簧的管安装,IP65 金属外壳 เทอร์โมแสตทอุตสาหกรรมแบบกระเปาะแก้วและสายไฟเล็ก 2 ก้าน ATEX Ex d IIC T6 ไมโครสวิทช์ ติดตั้งกับท่อด้วยสปริง กรอบเมทัลลิค IP65 229 KB
Single pole bulb and capillary thermostat, Ex d IIC T6 micro switch, IP65 metallic housing, for explosive areas Thermostat unipolaire à bulbe et capillaire, microrupteur Ex d IIC T6 sous boitier métallique IP65, pour milieux explosibles 单极球管及毛细管温控器, Ex d IIC T6 微动开关, IP65金属外壳,用于爆炸地区 เทอร์โมแสตทก้านเดี่ยวแบบกระเปาะแก้วและสายไฟเล็ก
Ex d IIC T6 ไมโครสวิทช์ กรอบเมทัลลิค IP65 สำหรับพื้นที่ที่มีการระเบิด
241 KB*ULTIMHEAT ® is a registered trademark