หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง

พิพิธภัณฑ์ความร้อน ULTIMHEAT

มหาวิทยาลัยความร้อน ULTIMHEAT

เยี่ยมชมโรงงาน

แบบฟอร์มการขอตัวอย่างและราคาของสินค้า
มุมผู้แทนจำหน่าย
Distributor


เว็บไซต์
JPCI CHINA
เว็บไซต์
JPC FRANCE
เว็บไซต์
BLUE INK THAILAND

หน้ารวมแคตตาล็อกเล่มที่1

ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคำที่ต้องการจากเว็บไซต์ Ultimheat

Section 1 Introduction to electromechanical thermostat technology P 3-29
Thermostats comparative features P 30-32
References table and alphabetical table P 33-34
Section 2 Temperature control thermostats  
Type 4N630 Waterproof flat disc thermostat, 4A 250V P 37
Type 4911 Snap action bimetal disc thermostat, ½” disc, reduced 6 mm thickness, 10A 250V P 38
Type 4903 Snap action bimetal disc thermostat, ½” disc, 12 mm thickness, 16A 250V P 39
Various models Selection of antifreeze or defrost application disc thermostat P 40
Type IB Surface sensing bimetal thermostat P 41
Type 35 Energy regulators P 42
Type 8G 16A Single pole control thermostat (Appliances type) P 43
Type KR and KU Single pole control thermostat, standard differential and reduced differential (Commercial type) P 44
Type 8H 30A SPNC bulb and capillary thermostats P 45
Type 8J 30A DPNC bulb and capillary thermostats P 46
Type 8C 3x16A control thermostat P 47
Type SR and SU 15A Single pole rod thermostat P 48
Type VR and VU 15A Single pole rod thermostat with dead zone P 49
Type 1B, 1C, 1R, 1U Miniature single pole and double pole rod thermostats, 16A P 50
Section 3 Electronic thermostats  
Type 2PE2N6 Blind electronic thermostat,16A P 53
Type 2DNAP6 Digital display electronic thermostat, 16A P 54
Section 4 Manual reset and thermal cut out  
Type 8I 3 x 16A combination control thermostat P 57
Type 8L SPNC manual reset high limit, fail safe P 58
Type KX 15A SPDT manual reset high limit, adjustable, commercial type P 59
Type 4R05 Manual reset Snap action bimetal disc thermostat, ½” disc P 60
Type 4C 3 pole manual reset disc thermostat P 61
Type 8X DPNC manual reset high limit, fail safe P 62
Type 82 3 pole manual reset high limit, fail safe P 63
Type 1X and 1D SPDT, SPNC and DPNC manual reset rod thermostat P 64
Type 5MA3 Thermal cut out, 10 and 16A 250V, in line P 65
Type 5MA3-F Wired thermal cut out, 16A250V, for pocket mounting P 66
Section 5 Thermostat accessories  
Thermostats Knobs P 69
Bezels, dials and plates P 70
Shafts gaskets and Pockets P 71
Pockets and pocketsgrommets P 72
Brackets, fittings and thermostats boots P 73
Disc thermostats accessories P 74
Disc thermostats accessories P 75-76*ULTIMHEAT ® is a registered trademark